English

Proiecte

Proiectele incluse in pachetul integrat sunt implementate pe o perioada de 19 luni, intre 23 mai 2014 – 22 decembrie 2015:

„Realizarea studiului de fezabilitate pentru Sistemul ESCO (Energy Service Company) si cresterea acceptibilitatii Sistemului ESCO pe piata eficientei energetice a locuintelor colective”; SMIS 54019; contract P0102429/5119/22.05.2014; valoarea totala a proiectului 951.249,80 lei; beneficiar SC CONSILIUM SRL; partener Clusterul de Energii Sustenabile din Romania – ROSENC.

Obiectivul general al proiectului este realizarea studiului de fezabilitate pentru Sistemul ESCO (Energy Service Company) si cresterea acceptibilitatii Sistemului ESCO pe piata eficientei energetice a locuintelor colective. Obiective specifice: identificarea cadrului legislativ pentru implementarea sistemului ESCO in Romania si generarea de proiecte de eficienta energetica a locuintelor colective; intocmirea unui studiu de fezabilitate pentru a demonstra faptul ca derularea unui proiect de eficienta energetica prin sistemul ESCO este realist din punct de vedere financiar si economic; implicarea expertilor straini cheie pentru replicarea bunelor practici din alte orase ale Uniunii Europene in care sistemul ESCO a permis implementarea proiectelor de eficienta energetica pentru majoritatea cladirilor de locuinte; implicarea actorilor cheie din comunitate in validarea activitatilor si a rezultatelor intermediare ale proiectului pentru asigurarea conformitatii acestuia in raport cu nevoile reale ale comunitatii; dezvoltarea unei campanii pentru promovarea Sistemului ESCO. Principalele rezultate estimate ale proiectului: realizarea studiului de fezabilitate pentru Sistemul ESCO si infiintarea unui ESCO pilot; demarare a minim 5 proiecte de eficienta energetica in sistem ESCO; derularea unei campanii de informare si constientizare pentru promovarea sistemului ESCO.

CONSILIUM este o firma de consultanta in management si instruire, infiintata in 1994, in Timisoara care ofera solutii profesionale in dezvoltare organizationala prin programe de training, coaching si servicii de consultanta. Obiectivul companiei este sa sprijine fiecare partener-client sa devina o organizatie care invata in mod continuu. Proiectele implementate de CONSILIUM vizeaza diverse domenii ale dezvoltarii organizatiei, cele mai semnificative fiind: dezvoltare manageriala si organizationala; analiza nevoilor de instruire, proiectare si livrare de cursuri; managementul performantelor; planificare strategică. CONSILIUM este Agentia Nationala LIFO® (www.liforomania.ro) iar pana in prezent peste 6000 de persoane din Romania au beneficiat de traininguri care au utilizat Metoda LIFO. Metoda LIFO® (LIFe Orientation) este un instrument eficient pentru imbunatatirea performantelor individuale si ale echipelor manageriale. Aceasta incepe prin identificarea orientarii fiecarei persoane in viata si in munca. Pe baza acestei informatii, metoda ofera strategii de invatare pentru cresterea productivitatii personale, influenta crescuta cu persoane cheie si o munca in echipa mai eficienta.

„Constructie hala si achizitie echipamente pentru linie de productie si poligon testare panouri fotovoltaice”; SMIS 50235; contract P0102408/5120/22.05.2014, valoarea totala a proiectului 33.289.178,60 lei; beneficiar SC DATA INCORPORATED SRL; partener Clusterul de Energii Sustenabile din Romania – ROSENC.

Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investitii in domeniul energiei fotovoltaice, constand intr-o unitate de productie, transfer tehnologic, testare si certificare, prin intermediul careia lantul de furnizori prezent in Romania sa poata fi integrat de la cercetare fundamentala, pana la clientul final. Obiective specifice: testarea tehnologiilor existente si verificarea parametrilor de functionare in conditii reale, in sistem rotativ intr-o axa, in sistem rotativ in doua axe si in pozitie fixa; testarea comparativa a liniei de produse a fabricii in cele 3 sisteme (2 rotative si 1 fix); testarea comparativa a noilor tehnologii din domeniul fotovoltaic, in raport cu tehnologiile existente si cu produsele proprii, in sisteme rotative, respectiv in sistem fix; efectuarea tuturor testelor pentru produsele proprii si pentru noile tehnologii astfel incat sa se permita certificarea acestora la standardele europene de calitate din domeniu si introducerea acestora in productie. Principalele rezultate estimate ale proiectului: constructia si utilarea unei fabrici de realizare panouri fotovoltaice si a unui poligon de testare a echipamentelor fotovoltaice; crearea a 79 locuri de munca si mentinerea a 118 locuri de munca; cresterea semnificativa a cifrei de afaceri.

DATA INCORPORATED are ca obiectiv principal acordarea de consultanta in domeniul ecologic: proiectare si executie peisagistica (parcuri si gradini private sau publice) impaduriri, mobilier urban, parcuri foto-voltaice, servicii de deszapezire si diverse lucrari de constructii civile. Specialistii nostri (designeri, architecti peisagisti, ingineri si technicieni horticoli ) asigura la inalte standarde de calitate servicii de proiectare, amenajare, intretinere si reconditionare gradini interioare si exterioare, parcuri si sere, decorare interioara cu plante naturale, flori uscate, aranjamente florale. DATA INCORPORATED ofera un pachet complet si complex de servicii in domeniul sistemelor ecologice si sanitare. Solutiile oferite clientilor nostri se caracterizeaza prin versatilitate, inovatie, calitate, respectarea normelor in domeniul protectiei mediului la nivel national si european.

„Solutii inovative pentru fabricarea focarului pentru incineratoarele pe baza de biomasa peletizata (EcoPellet CDI)”; SMIS 50317; contract P0102416/5121/22.05.2014, valoarea totala a proiectului 475.100,00 lei; beneficiar SC ECOHORNET SRL; partener SC ET Innovative Solutions SRL.

Obiectivul general al proiectului este dobandirea de cunostinte care sa permita dezvoltarea unui avantaj competitiv in domeniul cercetarii industriale pentru societatea S.C. ECOHORNET S.R.L.

Obiective specifice: dezvoltarea unei linii de fabricatie a componentelor pentru sistemele de incinerare a deseurilor de biomasa peletizate; dezvoltarea capacitatii de inovare, raportata la cerintele pietei prin cresterea interactiunilor dintre firme, institutii de cercetare si mediul academic si alte entitati implicate in dezvoltarea tehnologiilor noi - pe termen mediu; atragerea de noi investitii in vederea valorificarii inovarii in serviciile si produsele brevetate si diversificarea portofoliului de proiecte - pe termen lung. Principalele rezultate estimate ale proiectului: dezvoltarea unei tehnologii, originale, competitive pe piata; realizarea de modele si standuri pentru experimente; dobandirea de cunostinte prin realizarea de cercetari experimentale asupra modelelor; realizarea de proiecte si planuri tehnologice pentru fabricarea noului produs; calificarea a 5 persoane in activitati de CDI; dezvoltarea unei teme de cercetare; initierea unei cereri de brevet; realizarea a 2 publicatii stiintifice; crearea a 5 locuri de munca.

„Linie de fabricatie pentru componente pentru incineratoare de deseuri solide brichetate sau peletizate (EcoPellet)”; SMIS 50233; contract P0102407/5122/22.05.2014, valoarea totala a proiectului 1.995.299,56 lei; beneficiar SC ECOHORNET SRL; partener SC ET Innovative Solutions SRL.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unei linii de fabricatie a componentelor pentru sistemele de incinerare a deseurilor de biomasa peletizate.

Obiective specifice: pe termen scurt, proiectul vizeaza completarea elementelor de infrastructura pentru derularea de activitati de CDI in domeniul fabricatiei instalatiilor de incinerare a biomasei peletizate, prin cresterea performantei in procesul de fabricatie, dezvoltarea de avantaje competitive, cresterea calitatii si a sigurantei in functionare, reducerea costurilor si cresterea competitivitatii produselor. Pe termen mediu, proiectul va permite identificarea unor segmente de piata in tari din UE si pietele emergente din tarile din zona caspica, pietele cu potential ridicat de crestere etc. Pe termen lung, proiectul va oferi posibilitatea realizarii unei facilitati competitive la nivel european, care sa asigure suportul necesar Polului de Competitivitate pentru a deveni cel mai important furnizor de solutii de exploatare a biomasei peletizate pe piata din SE Europei si din zona Marii Negre. Principalele rezultate estimate ale proiectului: reducerea costurilor în conditiile cresterii calitatii si a performantei echipamentelor fabricate; crearea a 5 locuri de munca; cresterea semnificativa a cifrei de afaceri.

„Servicii de asistenta tehnica pentru proiectele EcoPellet si EcoPellet CDI (Ecopellet Soft)”; SMIS 50427; contract P0102428/5123/22.05.2014, valoarea totala a proiectului 267.954,04 lei; beneficiar SC ECOHORNET SRL; partener SC ET Innovative Solutions SRL.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea asistentei tehnice necesare pentru implementarea proiectului de investitii EcoPellet si a proiectului EcoPellet CDI, prin contractarea unor firme specializate, in vederea efectuarii lucrarilor de studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentatie de executie, precum si a planului de afaceri, care vor permite asigurarea unei implementari eficiente a proiectelor. Obiective specifice: facilitarea accesului intreprinderilor la rezultatele activitatilor de CDI, prin stimularea cooperarii dintre intreprinderi si institutii de CDI; dezvoltarea unei structuri de afaceri competitive pe piata nationala si internationala. Principalele rezultate estimate ale proiectului: asistarea a 2 IMM-uri in cadrul proiectului; certificarea a 2 IMM-uri ISO/EMAS/FTE.

ECOHORNET fabrica echipamente de producere a energiei termice: centrale termice, arzatoare pentru tuburi radiante, arzatoare tip injector, generatoare de aer cald, folosind biomasa (gunoaie, resturi si deseuri vegetale, agrozootehnice, selectie de deseuri menajere combustibile, plante energetice, tocatura lemnoasa etc.), granulata prin compactare sub forma de peleti.Tehnologia ecoHORNET consta in arderea la temperaturi de incinerare de peste 1250̊ C, cu eficienta maxima si emisii poluante minime. Tehnologia ecoHORNET, permite elaborarea si aplicarea de strategii de independenta energetica a comunitatilor, crearea de locuri de munca, reducerea poluarii in ritm accelerat, reducerea pana la eliminare a utilizarii combustibililor fosili.

„Noi tehnologii eficiente energetic pentru sinteza unor copolimeri poliesterici”; SMIS 50328; contract P0102418/5124/22.05.2014, valoarea totala a proiectului 4.403.748,00 lei; beneficiar SC ELKIM SPECIAL SRL; parteneri: Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea „Politehnica” din Timisoara, Clusterul de Energii Sustenabile din Romania – ROSENC.

Obiectivul general al proiectului este cresterea eficientei energetice a procesului tehnologic de sinteza a copolimerilor poliesterici. Proiectul isi propune sa contribuie la cresterea competitivitatii partenerilor din cadrul proiectului prin cresterea productivitatii intreprinderilor si diversificarea ofertei de produse si servicii rezultate din activitatile de cercetare-dezvoltare. Obiective specifice: consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv; cresterea eficientei energetice, prin reducerea cantitatii de energie necesara pentru realizarea copolimerilor poliestrici; crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a intreprinderilor; cresterea capacitatii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperarii intre institutii de cercetare dezvoltare si inovare (CDI) si intreprinderi, precum si cresterea accesului intreprinderilor la CDI. Principalele rezultate estimate ale proiectului: imbunatatirea activitatii de cercetare-dezvoltare prin achizitionarea de materii prime, materiale, echipamente si instrumente specifice; realizarea unei teme de cercetare prin dobandirea de cunostinte tehnice si know-how; 1 cerere de brevet si 4 publicatii stiintifice rezultate din proiect; participarea la 4 sesiuni de comunicare; participarea la 4 congrese/expozitii internationale; organizarea de mese rotunde pentru diseminarea rezultatelor cercetarii.

ELKIM SPECIAL este implicata intr-o gama larga de activitati de cercetare. Intre activitatile sale se evidentiaza cele legate de obtinerea unor compozite cu transfer termic scazut, pe baza de copolimeri, care pot fi utilizate la izolarea locuintelor; obtinerea unor hidroizolanti eficienti, obtinerea unor aditivi speciali pentru mase plastice, adezivi, spume poliuretanice, compozitii de betoane, compozitii asfaltice, precum si dezvoltarea unor materiale noi pentru constructii pe baza unor tehnologii nano. Obiectivele firmei: cercetarea de noi tehnologii; producerea si comercializarea unor produse care inglobeaza tehnologii avansate si inovative; cercetare si productie de avangarda; incurajarea cercetarii prin crearea de parteneriate si sprijinirea universitatilor/institutelor de cercetare dezvoltare de a crea produse si tehnologii noi, competitive pe plan mondial, care sa poata fi implementate rapid in productie; sprijinirea universitatilor/institutelor de cercetare-dezvoltare de a pregati studenti si cercetatori competitivi pe plan mondial.

„Cresterea eficientei utilizarii deseurilor ce pot produce energie in sectorul logistic”; SMIS 50549; contract P0102431/5125/22.05.2014, valoarea totala a proiectului 1.132.068,00 lei; beneficiar SC EXPERT CONSULTING SRL; parteneri: Centrul National pentru Productie si Consum Durabile, Clusterul de Energii Sustenabile din Romania –ROSENC.

Obiective generale ale proiectului sunt: investigarea pietei deseurilor cu valoare energetica mare venind in sprijinul membrilor Polului si al proiectelor de cercetare prin facilitarea accesului la informatii exacte referitoare la cantitatea de deseuri rezultata din activitatile firmelor de logistica sau cu o componenta logistica importanta; sensibilizarea membrilor Polului si mediului economic in legatura cu metodele utilizate pentru eficientizarea gestionarii resurselor si deseurilor si cele mai bune practici existente; cresterea capacitatii membrilor Polului si a mediului economic prin crearea de abilitati si cunostinte specifice necesare pentru a identifica si aplica masuri eficiente care sa sprijine intreprinderile sa eco-inoveze. Obiectiv specific: dezvoltarea cadrului de baza pentru abordarea eficienta a managementului deseurilor aplicand principiul "waste to energy". Principalele rezultate estimate ale proiectului: cresterea gradului de constientizare a firmelor din domeniul logistic cu privire la avantajele competitionale in abordarea corecta a principiului "waste to energy"; elaborarea unui studiu de piata privind identificarea principalelor deseuri din sectorul logisticii ce pot fi utilizate in productia de energie; crearea unei platforme web continand producatorii de deseuri din sectorul logisticii; dezvoltarea unui ghid de bune practici privind imbunatatirea calitatii proceselor din sectorul logistic; dezvoltarea a 4 servicii de imbunatatire a calitatii proceselor in sectorul logistic.

EXPERT CONSULTING este o firma privata de consultanta si instruire din Timisoara care ofera: consultanta generala in business; consultanta specifica in management, marketing, logistica, managementul de proiect, resurse umane; o gama variata de cursuri unele fiind acreditate de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor. Firma ofera o gama larga de servicii de la cele mai simple planuri de afaceri pana la scrierea de proiecte complexe, analize ale mediului de afaceri etc. Clientii tinta sunt atat firmele si organizatiile private romanesti si straine, cat si institutiile publice de la nivel local, regional si national. Experienta si cunostintele dobandite de-a lungul anilor reprezinta o garantie a implinirii cu succes a misiunii si obiectivelor propuse.

„Cercetari si transfer tehnologic de materiale avansate, nanostructuri si tehnologii de fabricatie pentru dezvoltarea sistemelor de energii regenerabile”; SMIS 50414; contract P0102421/5117/22.05.2014, valoarea totala a proiectului 4.436.203,00 lei; beneficiar SC GRUPUL DE MASURATORI SI DIAGNOZA SRL; partener Universitatea „Dunarea de Jos” Galati.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea de materiale polimerice avansate, a unor nanostructuri si tehnologii de fabricatie pentru dezvoltarea sistemelor de energie solara (analog panouri fotovoltaice, dezvoltarea de sisteme mecanice de fixare a acestora, de ancorare si orientare). De asemenea, proiectul prevede imbunatatirea infrastructurii de cercetare-dezvoltare, ca o conditie esentiala pentru eficientizarea activitatilor de cercetare, ceea ce va determina o calitate ridicata a rezultatelor stiintifice si o crestere a vizibilitatii internationale. Obiective specifice: proiectarea si formarea de materiale compozite care sa permita obtinerea energiei prin conversia energiei solare, a celei termice sau a celei de deformare; optimizarea tehnologiilor de fabricatie a materialelor compozite proiectate si a unor componente care vor fi utilizate in sisteme cu surse energetice regenerabile; transferul tehnologiei de produs. Principalele rezultate estimate ale proiectului: imbunatatirea infrastructurii de cercetare prin achizitionarea de echipamente de ultima generatie; dezvoltarea a 3 teme de cercetare; 2 cereri de brevete rezultate din proiect, publicarea a 9 lucrari stiintifice; 1 teza de doctorat si 2 teze de masterat rezultate din proiect; crearea a 5 locuri de munca; cresterea cifrei de afaceri cu 8%; cresterea nivelului de vizibilitate internationala a cercetarilor rezultate in urma implementarii proiectului.

GRUPUL DE MASURATORI SI DIAGNOZA este o societate cu raspundere limitata, incadrata in categoria IMM-urilor. Activitatile desfasurate in cadrul societatii constau, in general, in cercetari experimentale, rapoarte tehnice in diferite domenii realizate in baza unor contracte cu societati comerciale din tara sau strainatate. In urma cu 2 ani, in asociere cu Institutul National de Cercetare – Dezvoltate pentru Protectia Mediului Bucuresti a fost castigat un contract de monitorizare a impactului unor constructii hidrotehnice in Dunare asupra factorilor de mediu in care Grupul de Masuratori si Diagnoza SRL Galati este co-partener al proiectului. In ultimii trei ani a ocupat in diferite clasamente locurile I – III la categoria firmelor mici care realizeaza analize tehnice de specialitate.

„Constructie statie de co-procesare deseuri solide municipale si utilizarea lor ca si combustibili alternativi in procesul de fabricatie, in vederea eficientizarii productiei de ciment (EcoCim); SMIS 50322; contract P0102401/5116/22.05.2014, valoarea totala a proiectului 40.876.474,61 lei; beneficiar SC LAFARGE CIMENT ROMANIA SA; parteneri: SC Eco Gest SA, SC Apollo Ecoterm SRL.

Obiectivul general al proiectului este modernizarea si eficientizarea productivitatii fabricii de ciment Lafarge Ciment (Romania) – Uzina Medgidia, alaturi de partenerii sai SC Eco Gest SA si SC Apollo Ecoterm SRL si ceilalti membri ai Polului de Competitivitate Medgreen, in vederea cresterii competitivitatii prin imbunatatirea performantelor generale ale companiilor implicate in proiect si in Polul de Competitivitate. Obiective specifice: consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv; crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a intreprinderilor; eliminarea deseurilor in conditii ecologice de siguranta; crearea facilitatilor de inchidere a ciclului de viata a produselor fara reziduuri; crearea a 5 locuri de munca. Principalele rezultate estimate ale proiectului: stimularea dezvoltarii afacerilor conexe in domeniul valorificarii deseurilor solide municipale prin crearea premizelor dezvoltarii unor afaceri in domeniul sortarii si colectarii deseurilor; crearea unor lanturi de valoare prin care se poate asigura un ciclu complet de viata a produselor reciclabile, cu utilizarea lor in procesul tehnologic de productie a cimentului ca si combustibili alternativi; modernizarea capacitatii de productie prin achizitionarea de echipamente performante si dezvoltarea a 3 infrastructuri de afaceri (statia bypass, statia coprocesare deseuri, laborator); 5 locuri de munca create.

LAFARGE, ca lider mondial in materiale de construcii si actor de varf in productia de ciment, agregate si betoane, dezvolta si promoveaza constructii durabile: utilizeaza materiale cu emisii reduse de carbon si materiale reciclabile; reduce poluarea fonica si a aerului; controleaza conditiie climatice ale cladirii; imbunatateste eficienta termica; utilizeaza inertia termica; recicleaza materialele dupa demolare. Materialele Lafarge sunt un raspuns la nevoia de a construi durabil, de a contribui la dezvoltarea infrastructurii in Europa, Asia, Africa, Orientul Mijlociu, America Latina, China si India. Materialele Lafarge au dat viata unor constructii care au devenit simboluri ale dezvoltarii economice, sociale, culturale si politice a Romaniei: Palatul BNR, Ateneul Roman, Palatul de Justitie, Arena Nationala. Ca membru fondator al Consiliului Roman pentru Cladiri Verzi, Lafarge isi propune sa sustina in Romania conceptul constructiilor durabile.

„Managementul Polului National de Competitivitate in Promovarea Sistemelor Moderne de Fabricatie pentru Implementarea Principiilor Economiei Verzi – MEDGreen”, SMIS 50420; contract P0102423/5118/22.05.2014; beneficiar AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-EST (ADR SE); valoarea totala a proiectului 853.720,00 lei.

Obiectivul general al proiectului vizeaza asigurarea unei structuri de management si coordonare eficienta a proiectelor entitatilor constitutive ale Polului, in vederea implementarii coerente a strategiei de dezvoltare a acestuia, precum si crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile prin promovarea inovarii, a principiilor economiei verzi si a cresterii productivitatii sectorului de productie a componentelor si sistemelor moderne de fabricatie cu valoare adaugata mare, competitive pe piata nationala si internationala. Obiective specifice: asigurarea unui management integrat al polului; asigurarea coerentei implementarii proiectelor; identificarea unui model adecvat de dezvoltare atat la nivel national, cat si international; actualizarea continua a strategiei de dezvoltare a Polului si integrarea rezultatelor obtinute in urma implementarii proiectelor; crearea de noi parteneriate cu organizatii din tara si din strainatate si identificarea de noi oportunitati de dezvoltare pentru membrii Polului; asigurarea vizibilitatii corespunzatoare a Polului (atat pe plan national cat si international) prin implementarea unor masuri de comunicare si promovare adecvate.

Principalele rezultate estimate ale proiectului: realizarea unui studiu de analiza comparativa privind forma si administrarea polilor de competitivitate in Statele Membre ale UE si a unui schimb de experienta cu 1 cluster din UE, ca exemplu de buna practica; elaborarea unui studiu de oportunitate privind preluarea rezultatelor cercetarii obtinute in cadrul proiectelor finantate din fonduri guvernamentale sau FEDR si analizarea potentialului de transfer al acestora in Strategia de Dezvoltare a Polului, prin dezvoltarea de noi proiecte de CDI; parteneriate nou create in domeniul energiilor regenerabile; promovarea Polului MEDGreen prin organizarea de evenimente de tip "Open Days”, participarea la expozitii, targuri nationale si internationale, consultari si dezbateri cu autoritati publice locale si actori cheie.

ADR SE este un catalizator al dezvoltarii cercetarii, inovarii, transferului tehnologic, creeaza si dezvolta o structura de management care faciliteaza schimbul permanent de informatii si cunostinte intre parteneri, interactiunea dintre firme, institutii din mediul academic si stiintific, clustere si alte entitati implicate in sprijinirea mediului de afaceri, asigurand astfel intr-un mod organizat, institutionalizat si concentrat, atingerea obiectivelor pe termen mediu si lung ale Polului de Competitivitate MEDGreen.

ADR SE este un organism non-guvernamental si non-profit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care actioneaza in domeniul specific dezvoltarii regionale, cooperand in acest sens cu agentii similare din tara si strainatate, autoritati locale, intreprinderi, centre de cercetare, universitati, precum si alte structuri implicate in acest domeniu. ADR SE functioneaza in conditiile legii 315/2004 in domeniul dezvoltarii regionale si in conformitate cu prevederile statutului de organizare si functionare aprobat de Consiliul de Dezvoltare Regionala. Misiunea ADR SE este de a promova dezvoltarea socio-economica durabila a Regiunii Sud-Est prin: parteneriate (locale, regionale si internationale), implementarea programelor de dezvoltare regionala si promovarea cooperarii economice. ADR SE este responsabila pentru programarea politicii de dezvoltare regionala si implementarea acesteia. In calitatea sa de organism intermediar, ADR SE gestioneaza implementarea Programului Operational Regional. Incepand cu martie 2013, ADR SE a devenit organism intermediar pentru axa prioritara "Un sistem de productie inovativ si eco-eficient” a Programului Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice” 2007-2013.