English

Pol MEDGreen

Polul National de Competitivitate in Promovarea Sistemelor Moderne de Fabricatie pentru Implementarea Principiilor Economiei Verzi - MEDGreen este dezvoltat in cadrul Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” - Axa Prioritara 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient” - Domeniul Major de Interventie 1.3 „Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului” - Operatiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international”.

Polul National de Competitivitate MEDGreen se fundamenteaza pe doua idei inovative de dezvoltare: „economie verde” si coagulare economica regionala. Conceptul de „economie verde” a fost dezvoltat pe baza principiilor dezvoltarii durabile si tinand seama de cunostintele acumulate in ultimii ani in domeniul ecologic si economic. Realitatea economica europeana actuala a identificat necesitatea crearii unor structuri regionale de promovare a afacerilor in sectorul productiv, care sa ajute la consolidarea pozitiei membrilor sai, atat pe piata nationala, cat si pe piata internationala.

Polul de Competitivitate MEDGreen reprezinta o abordare la scara microeconomica prin care se coaguleaza competentele mai multor actori, entitati cu potential de crestere la nivel national, pe un segment specific al fabricatiei de masini, utilaje si echipamente cu aplicabilitate in sectoare economice cu potential ridicat de crestere din ansamblul sectorului economiei verzi.

Din componenta Polului de Competitivitate MEDGreen fac parte intreprinderi, organisme de cercetare, universitati, autoritati publice locale, ONG-uri, firme de consultanta si clustere, care implementeaza proiecte in 3 regiuni de dezvoltare din Romania (Sud-Est, Vest si Bucuresti-Ilfov), angajate intr-o colaborare parteneriala, pe baza strategiei comune de dezvoltare. Polul de competitivitate MEDGreen cuprinde intreprinderi cu management performant, dinamice si competitive pe diferite segmente de piata cu potential ridicat de crestere, in contextul economiei verzi, care sa permita, printr-o abordare comuna, sa devina relevante pe piata europeana si internationala.

Polul MEDGreen isi propune ca obiective: cresterea competitivitatii si productivitatii firmelor membre care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei de echipamente sau al serviciilor ce deservesc economia verde, sprijinirea IMM-urilor si a antreprenoriatului, dezvoltarea capitalului uman angajat in sector, cresterea numarului locurilor de munca si cresterea valorii exporturilor firmelor membre, contribuind astfel la dezvoltarea unei economii durabile.